جدول قیمت

خدمات کمینه قیمت بیشینه قیمت
هزینه ایاب ذهاب 15000 تومان 24000 تومان
هزینه عیب یابی ، رفع عیب و اجرت 35000 تومان 50000 تومان
هزینه تعویض ترانس اجاق گاز 14500 تومان 125000 تومان
هزینه بوبین اجاق گاز 8000 تومان 35000 تومان
هزینه تعویض سیم ترموکوبل 9000 تومان 35000 تومان

جدول پیشفرض

خدمات کمینه قیمت بیشینه قیمت
هزینه تعویض تنظیم هوا اجاق گاز 12000 تومان 25000 تومان
هزینه چینی فندک 10000 تومان 35000 تومان
هزینه پرداخت کردن استیل اجاق گاز 45000 تومان 85500 تومان
هزینه تعویض فنجونی اجاق گاز 20000 تومان 135000 تومان
هزینه شیشه اجاق گاز 95000 تومان 195000 تومان