گارانتی تعمیرات اجاق گاز عبارتی است از شرایط قید شده درفاکتور ، خدمات

و تعمیرات انجام شده و قطعات تعویض شده دستگاه به مدت ۱۲ ماه از تاریخ

فاکتور گارانتی می باشد.

بدیهی است که در صورت بروز نواقص دیگر دین مدت و نیاز به لوازم یدکی

دارد ، هزینه قطعات شامل گارانتی نمی گردد

در صورتیکه از قطعاتی که مورد تایید سرویسکاران البرز سرویس نباشد

استفاده گردد شامل  گارانتی تعمیرات اجاق گاز نمی گردد

در صورتیکه عیوب حاصله ناشی از سرویس و یا تعمیرات انجام شده توسط

افرادی غیر از تعمیرکاران این مرکز انجام شود شامل گارانتی نمی گردد

گارانتی تعمیرات اجاق گاز بازدید رایگان می باشد ولی ایاب و ذهاب عبارت

است از هزینه رفت و آمد سرویس کار به محل براساس تعرفه دفتر در صورت

کنسل شدن کار دریافت خواهد شد و در صورت انجام گرفتن کار به هزینه

خدمات انجام شده اضافه می گردد

کلیه جنس های لاستیکی هیچ نوع ضمانتی ندارد

داغی قطعات تعویض شده جزو دارایی تعمیرگاه میباشد و به هیچ عنوان به

مشتری تحویل نخواهد شد

در صورت اشکال مجدد دستگاه شما به شماره تعمیرگاه تماس گرفته شود در

غیر اینصورت دستگاه

غیر این صورت دستگاه از گارانتی خارج خواهد شد و تعمیرگاه هیچ نوع

گارانتی قبول نخواهد کرد

بعد از تعمیر اجاق گاز  در صورت منصرف شدن هزینه تعمیر قطعات دریافت

خواهد شد و در صورت بسته شدن دستگاه کل اجرت کار و در صورت نبستن

دستگاه نصف اجرت کار دریافت خواهد شد

توجه : در صورتیکه خرابی دستگاه ناشی از حوادث طبیعی ، آتش سوزی

استفاده نادرست از دستگاه و یا تخریب عمدی آن باشد دستگاه کاملا از ضوابط

گارانتی خارج و تعمیرگاه از پذیرش آن معذور است

مشتری گرامی سپردن تعمیرات دستگاه های برقی و الکترونیک به نمایندگان

اموزش دیده البرز سرویس ضمن سرعت بخشیدن به انجام سرویس و استفاده

از قطعات اصلی از وارد آمدن خسارت متعدد بعدی به دستگاه شما جلوگیری می کند

تلفن تماس : 32861562 – 026