تاریخچه بوجود آمدن اجاق گاز

تاریخچه بوجود آمدن اجاق گاز

اجاق‌ گازها از اوایل صده نوزدهم میلادی تولید شدند و بس از مدتی به تولید صنعتی و انبوه رسیدند.

اجاق‌ گازها از اوایل صده نوزدهم میلادی تولید شدند و بس از مدتی به تولید

صنعتی و انبوه رسیدند.

در حدود ۳۰۰۰۰ سال پیش از تاریخ، نخستین فرهنگ انسانهای کنونی، لااقل در

مشرق زمین طلوع کرد.

برای آسانی کار این انسان را به مناسبت نماینده سرشناس آن، انسان کرو مانیون میگویند.

رسم شده است که انسان ابتدای دوره شاتلپرونی و انتهای دورها ماگدالنی را

یک واحد فرض کنند گر چه تفاوت آنها با یکدیگر برابر تفاوت فرانسویان معاصر

با دوگل هاست.

با وجود این ابتدایی ترین آنها دارای چنان ابزارهای صنعتی بودند که هیچ وجه

اشتراکی با انسان نئاندرتال ندارند.

از نظر آتش میتوان آنها را جمعا در عصر گوزن شمالی به حساب آورد، که از آن

شواهد بسیار ناچیزی در دست است.

با اینکه از این دوره ها صدها اجاق کشف شده که متاسفانه به علت عدم دقت

کافی در بیشتر کاوشها اطلاع بر جزئیات ساختمانی آنها را امکان ناپذیر ساخته

است.

از بررسی ده ها هزار سنگ چخماق خرد شده نشانه ای از به کار بردن آنها برای

ایجاد آتش به دست نیامد.

ساختن فندک مستلزم دسترسی به قطعه ای فلز یا حداقل تکه ای پیریت است و

یا آنکه در خانه های پیش از تاریخ، پیریت هم گاهی یافت شده، به نظر نمیرسد

که برای ساختن فندک به کار رفته باشد.

ساختمان اجاق غالبا بسیار ساده و گاهی حلقه ای از سنگها بود به نشانه ای از اینکه دیگی بر روی آتش گذاشته شده باشد، در دست نیست.

چرا که در این روزگاران سفالگری و فلزکاری وجود نداشت.

به نظر میرسد با سنگهائی که در آتش داغ شده بود و آب را گرم میکردند طی

اکتشافات اجاقی کشف گردیده که هواکش دارد.

یکی از این نوع اجاقها در اوکراین در کلبه ای که روی تلماسه ای ساخته شده

است، پیدا شد،

دو هواکش کوچک که در ماسه ایجاد شده است هوای تازه وارد اجاق میکرد.

به نظر میرسد که در اجاقهای عصر گوزن شمالی از بقایای استخوان در سوخت

استفاده میشد و احتمالا برای پخت غذا به کار میرفتند ولی مدرک مستقیمی به

سود این ادعا دشوار است.

کلبه های واقع بر روی تلماسه که در اوکراین و اروپای مرکزی یافت شده، بیش از

غارهای اروپای غربی جزئیات ساختمانی را آشکار میسازند.

زیرا در این غارها جا به جا کردن شن و ریگ همه آثار طرح اجاقها را از میان برده است.

در اوکراین اجاقهای متعددی یافت شده است که حفره هایی به بزرگی دیگ آنها را احاطه کرده است.

ماگدالنی ها برای گرم کردن غذا، تعدادی قطعه سنگ بزرگ بر روی هم قرار داده

و آن را با آتش داغ و از گرمایش در پخت و پز استفاده میکردند و بدین ترتیب

گرما را منتقل میکردند این گونه اجاقها در پناهگاه های سنگی موتیه (فرانسه و

سردابه های سن، مارسل به طور دست نخورده ای کشف گردیده است.

 

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *