تنظیم شعله اجاق گاز

تنظیم شعله اجاق گاز – هنگامی که یک دکمه کنترل مشعل در زیادترین حد خود باشد دوره مشعل باید آبی بسوزد و داخل آن یعنی در قسمت وسط مشعل ارتفاع شعله باید در حدود 20 میلیمتر و برنگ آبی متمایل به سبز باشد

 اگر شعله مطابق مشخصاتی که گفته شد نباشد،مخلوط گاز و هوا احتیاج به

تنظیم دارد .

 برای این منظور با آچار مناسب مهره تنظیم کننده گاز را در جهت حرکت عقربه

های ساعت بچرخانید (مطابق شکل1) تا جریان گاز افزایش یابد و برای کاهش

دادن جریان گاز مهره مزبور را عکس حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.

برای تغییر مقدار هوا ، پیچ تنظیم کننده مخلوط هوا را شل کنید و صفحه

مخلوط کن را تغییر دهید تا اندازه سوراخ های محفظه مخلوط کن تغییر کند و

هوای بیشتر یا کمتری وارد محفظه شود.

همانطور که گفته شد در اجاق های جدید مشگل تنظیم گاز مشعل بندرت اتفاق

می افتد و احتیاجی به تنظیم مخلوط هوا و گاز نیست ولی در صورت مناسب

نبودن شعله مشعل ،مشکل می تواند از گرفتگی سوراخ نازل و یا گشاد شدن آن

باشد که نازل را تمیز یا تعویض می کنیم.

در شکل یک شیر گاز معمولی که در

اکثر اجاق گاز ها مورد استفاده قرار می گیرد همراه با نازل و شکل گسترده آن

نشان داده شده است . (پیکان قرمز در شکل نازل ،ومسیر ورود و خروج گاز را

مشخص کرده است.)

در این شیر ها در وسط محور چرخش شیر سوراخی

وجود دارد ودر آن پیچ قابل تنظیمی است که دسترسی به آن با پیچ گوشتی

باریکی امکان پذیر است. با چرخاندن این پیچ شعله کم اجاق را ، کمتر  ویا

بیشتر می کنیم . ولی بر روی شعله زیاد اجاق اثر ندارد. در شکل این قسمت ها

با پیکان سبز نشان داده شده است.

تنظیم شعله پیلوت- رنگ شعله پیلوت باید آبی باشد و طول شعله پیلوت

معمولا” نباید از 6 میلیمتر کمتر باشد. اگر شعله خیلی کوتاه باشد و یا براحتی

خاموش شود ،قاب یا محافظ پیلوت را بیرون بکشید و سوراخ آن را به آهستگی

وبا دقت بوسیله یک میله نازک تمیز کنید.چنانچه باز هم شعله آن کوتاه بود

،پیچ تنظیم کننده آن را در جهت عکس عقربه های ساعت بچرخانید تا تنظیم

شود.(شکل2) .

تنظیم کردن ترموستات فر – اگر حرارت فر خیلی زیاد یا خیلی کم باشد

ترموستات آن احتیاج به تنظیم دارد برای این کار به طریق زیر عمل کنید. یک

دما سنج جیوه ای در فر گذاشته ودرجه فر را روی 180 درجه سانتیگراد

بگذارید، اگر پس از 10 تا 20 دقیقه اختلاف درجه ای که دماسنج نشان می دهد

با آنچه که فر را تنظیم کرده اید بیش از 40 درجه سانتیگراد باشد دلیل آنست

که ترموستات معیوب است و باید آن را عوض کرد . اگر اختلاف درجه دما سنج

با آنچه که فر را تنظیم کرده اید کم باشد دکمه کنترل را بسته و پیچ تنظیم

کننده را (شکل3 ) بطرف زیاد یا کم بچرخانید. هر یک چهارم دور که پیچ تنظیم

را بچرخانید در حدود 15 درجه سلنتیگراد حرارت فر تغییر می کند. ( اگر پیچ

تنظیم را در جهت زیاد بچرخانید 15 درجه سانتیگراد حرارت فر بالا می رود

واگر در جهت کم چرخانیده شود 15 درجه سانتیگراد حرارت فر پایین می آید )

پس از این تنظیم مجددا” بطریقی که گفته شد بوسیله دماسنج جیوه ای حرارت

فر را کنترل کنید.

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *